แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

Order No.

ชื่อของคุณ

Email ของคุณ

โทรศัพท์

วันที่ชำระ

เวลาที่ชำระ

จำนวนเงินชำระ

ไฟล์หรือรูปสลิปโอนงานธนาคาร

หมายเหตุ

ชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

บจ. คอน.อิน.คอน

  • ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 001 318 7620
  • ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 185 600 5208