แบบฟอร์มแจ้งชำระเงิน

Order No.

ชื่อของคุณ

Email ของคุณ

โทรศัพท์

วันที่ชำระ

เวลาที่ชำระ

จำนวนเงินชำระ

ไฟล์หรือรูปสลิปโอนงานธนาคาร

หมายเหตุ

ชำระเงินได้โดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี บ.คอน อิน คอน

เลขที่บัญชี  040-1-12591-4

สาขา คลองจั่น